1926

 

De openluchtspelen in Tegelen begonnen in 1926. Toen vond de oprichtingsvergadering van de Tegelse Openluchtspelen plaats in Café Den Gouden Berg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Cafe Den Gouden Berg

 

1927

 

Ter gelegenheid van het Jubeljaar van de Heilige Franciscus van Assisie werd in 1927 het door Pater Justinus Janssen geschreven St. Franciscusspel opgevoerd met de muzikale medewerking van het Tegelse Orkest "Mignon", o.l.v. C.A.M. de Rooy , die tevens de muziek voor dit toneelstuk gecomponeerd had.

 

1928

 

In 1928 vond in Tegelen een opvoering plaats van het Bijbels drama "Eva's Droom". Ook hieraan verleende het Tegels Orkest "Mignon" hun medewerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Het Tegels Orkest "Mignon"

 

1929

 

Een zeer succesvolle uitvoering van Calderon's "Grote Schouwtoneel der Wereld" stond in Tegelen in 1929 op de planken. Karel Hamm componeerde hiervoor de muziek en ook onder zijn leiding voerde het Tegels orkest "Mignon" deze uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Calderón de la Barca, Pedro Spaans toneelschrijver (1600 - 1681)

 

1930

 

In 1930 viel in Tegelen de keus op een stuk van Dr Felix Rutten, nl "Youssouf". Ook hierin werd de muzikale omlijsting verzorgd door het Tegels Orkest "Mignon", welke ook dit jaar onder leiding stond van Karel Hamm die ook weer de muziek componeerde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Felix Rutten op 89-jarige leeftijd (13 juli 1971)

 

1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Doolhof anno 1931

 

Tegelen maakt voor het eerst kennis met de Passiespelen in het Jaar 1931. De allereerste tekst werd toen geschreven door Pastoor Anton van Delft uit St. Anthonis. Deze had al verschillende Bijbelse spelen op zijn naam staan. De muzikale omlijsting bestond uit Gregoriaanse gezangen welke betrekking hadden op het leiden van Christus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Antonius Henricus Joseph van Delft.

 

De dag van de première werd ingezet met een plechtige eucharistie viering in het openlucht Theater "De Doolhof". Iets wat een traditie is geworden want dit gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.

 

Er werden dit seizoen 10 voorstellingen gespeeld.

 

1932

 

In 1932 vind de tweede reeks Passiespelen Plaats. Dit jaar met dezelfde tekst en de zelfde muzikale omlijsting als in 1931.

 

Er werden dit seizoen 11 voorstellingen gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 1932: vlnr: Herman Delvaux - P v. Gerven - Dré Thijssen - H. Lengs - Wim Siebgens - Piet Peeters - Josef Theeuwen - Jean Leenders

 

1934

 

Het oorspronkelijke Comite Openluchtspelen wordt in 1934 omgezet in de Stichting Passiespelen. Hierbij aanvaart de Burgemeester van Tegelen, Dhr F. Pesch, qualitate qua het erevoorzitterschap.

 

 

1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1935 vind de derde reeks opvoeringen plaats van het Passiespel, tekst en muzikale omlijsting zijn het zelfde als in 1932.

 

Er werden dit seizoen 15 voorstellingen gespeeld.

 

1940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de Tweede Wereldoorlog wordt er in Tegelen in 1940 toch de Passiespelen gespeeld. Er wordt dit jaar een nieuwe tekst gebruikt. Deze tekst werd geschreven door Priesterdichter Pater Jacques Schreurs. De muziek die dit jaar gebruikt werd van van de componist Victor Vermin uit Maastricht, en werd gespeeld door het Tegels Orkest "Mignon" o.l.v. Jacques Penninx.

 

Er werden dit seizoen 17 voorstellingen gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Pater Jacques Schreurs (ca. 1931)

 

1946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de tweede wereld oorlog vindt de vijfde reeks opvoeringen plaats in 1946. De tekst was weer die van Pater Schreurs. De muziek was gecomponeerd door de Limburgse Amsterdammer Hubert Cuypers, en werd weer uitgevoerd door "Mignon" o.l.v. Jacques Penninx. Als bijzonderheid mag worden vermeld, dat de Tegelse Passiespelen worden vereerd met een bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

 

Er werden dit seizoen ? voorstellingen gespeeld.

 

Het aantal bezoekers in 1946 was: 115.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Theater de Doolhof werd door storm verwoest (foto links)

                                                                                         Hierdoor werd er een nieuw decor gebouwd. (foto rechts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Koningin Wilhelmina bezoek in 1946 de Passiespelen van Tegelen

 

1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zesde reeks van opvoeringen vinden plaats in het jaar 1950. Pater Schreur's tekst werd wederom gebruikt. De Muziek van Hubert Cuypers werd dit jaar uitgevoerd door het Maastrichtse Stedelijk Orkers met zang van het Tegels Knapenkoor. De regie van het spel was in handen van Andre Thijsen. Vele belangrijke personen brachten een bezoek aan de Tegelse Passiespelen, o.a. de Koningen van de Goudkust. Het aantal bezoekers kwam dit jaar tot 150.000.

 

Er werden dit seizoen 35 voorstellingen gespeeld. Waarvan 16 zaterdagen,1 maandag (pinksteren) en 1 dinsdag (maria hemelvaart)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         André Thijssen                                                                                            Luchtfoto Doolhof 1950

 

1952

 

Onder uitermate grote belangstelling viert de Stichting Passiespelen in1952 haar 25 jarig bestaan.

 

1955

 

In 1955 vind de zevende reeks opvoeringen plaats. De Tekst en de muziek waren hetzelfde als in 1950. Wel trekt dit jaar een record aantal bezoekers richting de Doolhof in Tegelen, 160.000.

 

Er werden dit seizoen 34 voorstellingen gespeeld.

 

1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de tekst van Pater Schreurs en de muziek van Hubert Cuypers startte op donderdag 25 mei 1960 de achtste reeks opvoeringen, die dat jaar weer 155.000 mensen toeschouwers naar Tegelen trokken. Toch speelde het wat minder gunstig weer dit seizoen meer parten dan voorheen. De eerste besprekingen vonden plaats om te komen tot een overkapping van circa 4500 zitplaatsen. De tijd die gemoeid was met deze overkapping dwong het bestuur van de Passiespelen af te wijken van de normale cyclus van het om de vijf jaar spelen. Voor 1965 kon het werk onmogelijk klaar zijn.

 

Er werden dit seizoen ? voorstellingen gespeeld.

 

1966

 

In dit jaar wordt over de publieke tribune een overkapping gebouwd. Vanaf dit moment kent Tegelen de grote boog in het Centrum.

 

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de werkzaamheden van de overkapping start in 1967 de negende reeks Passiespelen. Op het nippertje was het theater gereed voor de première. De tekst van Pater Schreurs is iets herzien en aangepast. Regisseur Andre Thijssen had assistentie gekregen van Dr. Gabriel Beckers. De verwachtingen waren in 1967 hoog gespannen. De bewegingen, vooral op Godsdienstig terrein, speelden dit seizoen sterk mee, waardoor het aantal bezoekers terug viel naar zo'n 60.000 ruim. Door de hoge kosten van de overkapping en het dalend aantal bezoekers kwam de Stichting Passiespelen in financiële moeilijkheden.

 

Er werden dit seizoen 26 voorstellingen gespeeld.

 

1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet in 1970 maar in 1971 werd met een bescheiden aantal uivoeringen getracht, de spelen voor Tegelen te bewaren. Ondanks de gedachte, die er bij velen heerste, dat het Passie spel uit de tijd was, waren bestuur en medewerkende unaniem van mening, dat de spelen, ook in deze tijd, nog degelijk een zien hadden. Ook bij deze serie werd de tekst van Pater Schreurs, zij het aanmerkelijk ingekort en in een gewijzigde vorm gebruikt. De regie was in handen van Dr. Gabriel Beckers. Het aantal bezoekers kwam tot 15.000, een dieptepunt.

 

Er werden dit seizoen 14 voorstellingen gespeeld.  11 voorstellingen op zaterdagmiddag en 3 op woensdagavond.

 

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De elfde reeks opvoeringen vinden in 1973 plaats onder regie van Hubert Thijsen. Weer wordt er gespeeld op de sterk gewijzigde en aangepaste tekst van Pater Schreurs. Het weer gestegen aantal bezoekers versterkte bestuur en medewerkende in hun mening dat het Passiespel van alle tijden is, en ondanks alles actueel blijft.

 

Er werden dit seizoen 16 voorstellingen gespeeld. Waarvan 5 avondvoorstellingen.

 

1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twaalfde reeks opvoeringen krijgen in 1975 met 15 voorstellingen, 40.000 vooral jonge mensen naar Tegelen. De tekst, door Pater Jacques Schreurs in zijn laatste levensjaar geheel herzien, werd geregiseerd door Har Huys.

 

Er werden dit seizoen 15 voorstellingen gespeeld. Hiervan zijn 5 avondvoorstellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Har Huys

 

1977

 

In 1977 bestaat de Passiespelen 50 jaar. In dit jaar worden 5 Gouden-, 4 veertig- en 25 vijfentwintigjarige jubilarissen gehuldigd.

 

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1980 vind de dertiende reeks van Passiespelen plaats onder regie van Har Huys.

 

Er werden dit seizoen 15 voorstellingen gespeeld.

 

1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1985 vindt de veertiende reeks Passiespelen plaats onder regie van Pierre Driessen.

 

Er werden dit seizoen 22 voorstellingen gespeeld.

 

1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1990 vindt de vijftiende reeks Passiespelen plaats onder regie van Pierre Driessen. Aantal bezoekers: 50.000. Als bijzonderheid mag worden vermeld, dat de Tegelse Passiespelen worden vereerd met een bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Koningin Beatrix bezoekt de Passiespelen in 1990

 

Er werden dit seizoen 16 voorstellingen gespeeld.

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1995 wordt voor de zestiende keer het Passiespel opgevoerd. De regie is nu in handen van de Amsterdammer Richard Den Dulk. De tekst wordt flink aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Richard den Dulk

 

Aantal bezoekers: 64.000.

 

Er werden dit seizoen 20 voorstellingen gespeeld.

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2000 wordt het spel voor de zeventiende keer opgevoerd. De regie is in handen van de Tegelese Filmregisseur Ben Verbong.. Hij wordt bijgestaan door Marieke van Leeuwen ,die vooral verantwoordelijk is voor de tekst, en Jaqueline Knoops, verantwoordelijk voor de choreografie. Het spel wordt groots verandert.

 

Er werden dit seizoen 24 voorstellingen gespeeld, waarvan 4 op zaterdag avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Marieke van Leeuwen

 

Aantal bezoekers: 57.000

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar wordt voor de 18e keer weer het verhaal gebracht over Jezus. De regie is in handen van de Tegelnaar Pierre Driessen. Pierre regisseerde 2 maal eerder de Passiespelen van Tegelen, in 1985 en 1990. De Tekst die dit jaar gebruikt wordt is nieuw en van de hand van Wiel Kusters.

 

Er werden dit seizoen 22 voorstellingen gespeeld, waarvan 5 op zaterdag avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Wiel Kusters

 

Aantal bezoekers: ?

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2010 speelt Tegelen voor de 19e keer het verhaal over de laatste dagen in het leven van Jezus. Om ervoor te zorgen dat het dit jaar ook weer een mooi Passiespel wordt is regisseur Cees Rullens verzocht om hierover zijn scepter te zwaaien. Cees is bekend van de Heiligdomsvaart in Maastricht, het Draaksteken in Beesel en de Venlose Revue.

 

Er worden dit seizoen 23 voorstellingen gespeeld, waarvan 4 op zaterdag avond en 1 op pinkermaandagmiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Cees Rullens

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiespelen Tegelen wordt verkozen tot venlonaer van 't jaor 2010.

 

De Stichting Passiespelen ontvangt de titel Venlonaer van ’t Jaor 2010 en is daarmee de opvolger van Marcel Tabbers.

 

In het verleden werd deze Stichting reeds meerdere malen voorgedragen. In 2010 was de uitvoering van de Passiespelen uitermate succesvol met een totaal bezoekersaantal van 46.000, de aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de landelijke publiciteit die het evenement in 2010 kreeg. De “vernieuwende “ aanpak van regisseur Cees Rullens heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes naast natuurlijk de enorme inzet van de ongeveer 400 betrokken vrijwilligers. Het verdient derhalve lof en waardering dat de Stichting Passiespelen erin is geslaagd in deze tijd het lijdensverhaal van Christus zodanig uit te beelden dat tienduizenden mensen van heinde en verre dit schouwspel bezochten. Daarmee staat ons inziens onomstotelijk vast dat dit project in sterke mate bijdraagt aan de positieve beeldvorming van stad en regio en nationaal , ja zelfs internationaal wordt gewaardeerd. De Stichting Passiespelen voldoet hiermee aan de belangrijkste criteria die bepalend zijn voor de toekenning van deze belangrijke eretitel in groot Venlo, er werd in 2010 een bijzondere prestatie geleverd en die zorgde voor een enorme promotie van het stadsdeel Tegelen en daarmee voor geheel Venlo.

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 20ste keer brengen de Passiespelen van Tegelen het verhaal over de laatste dagen van Jezus op het toneel. Net als in 2010 ligt de regie in de vakkundige handen van Cees Rullens. Er wordt gebruikt gemaakt van een geheel nieuwe tekst. Deze tekst is geschreven door Patrick Lateur. Patrick Lateur (°1949, Beveren-Leie) publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido Gezellegenootschap en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2005 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Patrick Lateur

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 zou voor de 21e keer de Passiespelen worden opgevoerd. Was het niet zo dat in maart 2020 Nederland getroffen werd door het Corona-Virus. Hierdoor werden per direct alle repetities gestopt en werd besloten om de voorstellingen uit te stellen naar 2021.

 

2021