20-09-2018: Passiespelen heeft nieuwe voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Jos Teeuwen nieuwe voorzitter passeispelen

 

Na 33 heeft de Passiespelen weer een nieuwe voorzitter.

 

Onder leiding van enkele externe adviseurs, de heren Jan Mans en Wim Verbeeten is gezocht naar een nieuwe invulling en samenstelling van het bestuur van de Stichting Passiespelen Tegelen. Deze exercitie heeft geleid tot het besluit, dat Wim Beurskens terugtreedt als bestuurslid en voorzitter van de stichting.  Wim Beurskens heeft deze functie bijna drieëndertig jaar met verve en volle inzet vervuld. Hij is vanwege zijn verdiensten voor de Passiespelen door het bestuur benoemd tot erevoorzitter. Verder zal hij als adviseur beschikbaar blijven en dan met name voor ‘inhoudelijke’ adviezen, die raken aan het wezen en de missie van de Passiespelen.

 

Als nieuwe voorzitter is door het bestuur benoemd de heer mr. Jos Teeuwen, woonachtig in Venlo, doch Tegelenaar – 1959 – van geboorte. Hij was in de voorbije acht jaar wethouder van de gemeente Venlo.

 

In de voorstellingen van 1967, 1971 en 1973 speelde hij actief mee. Hij herinnert zich nog de indrukwekkende tekst als drager van de nagelbak ‘ En ik draag de nagelbak’.

 

 Zijn grootvader Joseph Teeuwen was een van de oprichters van de Passiespelen en de eerste voorzitter. Hij treedt dus in zijn voetsporen, nadat eerst Theo Thijssen en daarna Wim Beurskens hem opvolgden. Jos Teeuwen wordt dus de vierde voorzitter in al die jaren.

 

Hij ziet het als zijn taak om samen met bestuur en alle medewerkers richting te geven aan een verdere ontwikkeling van de Passiespelen, die voldoet aan professionele standaarden en die rechtdoet aan de kleinschaligheid, die bij de familie van de Passiespelen hoort.

 

 

'Nieuwe tekst ‘Hem achterna’

 

De auteurs boden tijdens de bijeenkomst op 29 maart jl. de tekst van ‘Hem achterna’ aan voorzitter Wim Beurskens van de Tegelse Passiespelen aan en hij op zijn beurt droeg de tekst over aan de regisseur met de opdracht er een ‘beklijvende‘ voorstelling van te maken, die zal ‘schuren aan je ziel’. Ter afsluiting werd door auteurs en regisseur een ‘schurende’ banner onthuld met tevens de titeltekst van het stuk. Het schrijven van het script voor de Passiespelen van 2020 zagen auteurs als een enorme uitdaging, temeer daar ze hun eigen ideeën over de figuur van Jezus, maar vooral over de vrouwen erin konden verwerken.

 

‘In “Hem achterna” gaat Jezus terug naar de bron van het joodse geloof. Hij is een oprecht, hartstochtelijk mens, die radicaal met de bestaande verhoudingen breekt. Die vooral opkomt voor de armen en verdrukten, waarschuwt voor de menselijke hebzucht en een leer verkondigt die sterk sociaal is. Maar ook een leraar die twijfelt of zijn lijden wel zin heeft als de machthebbers met zijn leer aan de haal gaan. Dus niet zozeer de redder van de mensheid, maar eerder als een mens van vlees en bloed die tegen beter weten in strijdt voor een betere wereld. Een voorstelling die toegankelijk is voor ingevoerde kijkers èn voor leken, voor gelovigen èn voor ongelovigen, voor mannen èn voor vrouwen, voor jongeren èn voor ouderen.’

 

De auteurs van de nieuwe tekst voor de Passiespelen – Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen – hebben hun sporen verdiend als artistiek leiders van Theatergroep De Kern, dat ze in 1986 oprichtten. Voor dat gezelschap schreven ze zelf de teksten, vaak over ‘sterke vrouwen’. Hun laatste productie voor De Kern was in 2016 ‘Mariamonologen’.

 

Passiespelen 2020 gaan ‘schuren aan je ziel’.

In de regieschets, die regisseur Cees Rullens tijdens de bijeenkomst presenteerde, ging hij summier in op zijn ideeën over de voorstelling en over het theaterbeeld, dat hij wil realiseren op het immense podium van openluchttheater De Doolhof in Tegelen.

 

‘De ongelijkheid in de wereld groeit. Onmenselijke verschillen in onze zo beschaafde wereld. Jezus gaf ons een glashelder voorbeeld en ieder weldenkend mens tracht ook te werken aan een wereld waarin alles eerlijker verdeeld is. En toch worden onderlinge kloven dieper, de afstand tussen kansrijk en kansarm onoverbrugbaar en we vereenzamen steeds meer in onze samenleving, terwijl wij toch met honderden ‘bevriend’ zijn. Jezus liet het ons zien, wij laten het ons publiek zien in tekst, muziek, vormgeving en regie: de Passiespelen 2020 zullen wringen en wroeten in al onze prijzenswaardige intenties en houden u een messcherp spiegelbeeld voor. Iedereen, ja echt iedereen, zal zich erin herkennen, in al die strijders voor een betere wereld, die vol overgave lijnrecht en bikkelhard tegenover elkaar komen te staan. En er is altijd wel een personage waarmee we ons kunnen identificeren; goede en ‘kwade’, of we dat nou willen of niet. Vol liefde zal het schuren aan je ziel.’

 

 

02-04-2019

 

De voorbereidingen voor de Passiespelen 2020 zijn in volle gang en als opmaat naar de première op 10 mei 2020 presenteert L1 in de komende Goede Week een documentaire over de Passiespelen 2020. Regisseur van de Passiespelen Cees Rullens, Marcel Claessen (Jezus), Mariëlle Billekens (Maria) en Robin Langen (Ruby) maakten daartoe, samen met documentairemaker Bart Hölscher, begin maart een oriëntatiereis naar Jeruzalem en omgeving. Ter aanvulling en completering werden in Openluchttheater de Doolhof nog opnamen gemaakt van o.a. enkele ensemblescènes. Het ensemblespel is een wezenlijk kenmerk van de Passiespelen. De documentaire wordt in de Goede week door L1 uitgezonden. De documentaire wordt uitgezonden op L1 op donderdag (Witte Donderdag) 18 april om 21.00 uur, op vrijdag (Goede Vrijdag) 19 april om 15.15 uur en zaterdag (Paaszaterdag) 20 april om 18.00 uur. Op Goede Vrijdag 19 april wordt aansluitend aan de documentaire de registratie van de Passiespelen 2015 uitgezonden

 

 

26-09-2019

 

Ons bereikte de melding dat Geert Gielen is overleden. Geert vertolkte jaren een rol binnen het Sanhedrin.

Wij wensen Familie, vrienden en kenissen veel sterkte met dit verlies..